Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 20.12.2022 → 19.12.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 05.01.2023 → 04.01.2023