Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2017, o nočním klidu