Obecně závazná vyhláška obce Rovná č. 1/2022, o místním poplatku z pobytu