Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství