Obecně závazná vyhláška obce Přeskače o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství