o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství → o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - obecní systém: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - komunální odpad - obecní systém → místní poplatek za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu
  • Způsob zveřejnění: Náhradním způsobem → Dle přechodného ustanovení