Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 03.10.2019 → 01.11.2019