Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 5/2023 → 3/2021
  • Datum vyvěšení na úřední desce: - → 14.12.2021
  • Datum nabytí účinnosti: 17.01.2023 → 01.01.2022
  • Způsob zveřejnění: Běžný → Dle přechodného ustanovení