Předchozí verze o místním poplatku ze psů:

Číslo Datum Název