kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení