Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Stutox II