Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 6/2005, kterou se opravují OZV č. 53/2000 a č. 64/2001 o závazných částech změny ÚPSÚ sídelního útvaru (ÚPSÚ) Rakovník na okrese Rakovník