Obecně závazná vyhláška obce Hrusice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství