kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 2/2008 Požární řád města Hořovice

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení