o místním poplatku ze psů

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů → o místním poplatku ze psů
  • Datum nabytí účinnosti: 26.05.2020 → 11.06.2020