Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2 → pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2; veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné; veřejný pořádek - chov a pohyb zvířat: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - chov a pohyb zvířat
  • Datum vydání: 20.12.2022 → 19.12.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 05.01.2023 → 04.01.2023