Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 2/2004 o vyhlášení závazných částí změny č. 3 územního plánu města Rakovníka v lokalitě Huřvina v kat. území Rakovník, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 30/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rakovník