Nařízení města č. 1/2022, o vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdních úsecích silnic v podmínkách zimního období