kterou se mění vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: Novelizace: 20/2001; Novelizace: 21/2001; Novelizace: 25/2001; Novelizace: 02/2002; Novelizace: 05/2002 → Novelizace: 20/2001