Obecně závazná vyhláška obce Droužetice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství