Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství