Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 09.12.2022 → 09.12.2021