Obecně závazná vyhláška obce Prosenice, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství