OZV, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A VYMEZUJÍ PROSTORY PRO JEJICH VOLNÉ POBÍHÁNÍ

Přílohy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2 → pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2; veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné