Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství