Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky