kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011,o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zabav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 09.05.2023 → 24.05.2023