OZV č.2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 14.09.2018 → 12.09.2018