Kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kostelec nad Orlicí

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce sbírky provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 23.03.2017 → 25.03.2017