Obecně závazná vyhláška obce Čenkovice č. 9/2019 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2019

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení