Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zákazu vstupu psů na některá veřejná prostranství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 06.01.2020 → 03.01.2020