Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 01.01.2022 → 17.03.2022