o místním poplatku ze psů

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2021 o místním poplatku ze psů → o místním poplatku ze psů