Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 53/2000 o závazných částech změny ÚPSÚ sídelního útvaru (ÚPSÚ) Rakovník na okrese Rakovník

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení