OZV č.6/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 05.12.2019 → 04.12.2019