Obecně závazná vyhláška obce Čenkovice, kterou se ruší obecně závazná vyhláška

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení