Nařízení Města Podbořany č. 7/2001, ze dne 20. 6. 2001, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 09.07.2001 → 20.06.2001
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 09.07.2001 → 21.06.2001
  • Datum nabytí účinnosti: 24.07.2001 → 09.07.2001