Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o vedení technické mapy obce