Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se vydává požární řád obce

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 05.07.2018 → 04.07.2018