o regulaci hlučných činností

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 22.06.2017 → 01.07.2017