Obecně závazná vyhláška obce Vranovice-Kelčice č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vranovice-Kelčice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů