O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 1/2022 → 1/2021
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - obecní systém: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - komunální odpad - obecní systém → systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4
  • Datum vyvěšení na úřední desce: - → 17.12.2021
  • Datum nabytí účinnosti: 04.01.2022 → 01.01.2022
  • Způsob zveřejnění: Běžný → Dle přechodného ustanovení