Obecně závazná vyhláška obce Prostřední Bečva č. 1/2022, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 6 → noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 7
  • Datum nabytí účinnosti: 25.07.2022 → 26.07.2022