Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci