Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu