Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o místním poplatku z pobytu