o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku