kterou se ruší OZV č. 21/2003, řád veřejného pohřebiště

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 16.07.2021 → 15.07.2021