Obecně závazná vyhláška obce Ryžoviště o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 04.01.2023 → 18.01.2023