Obecně závazná vyhláška obce Milenov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení