Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - verze 1